زندانیان سابق تیف باز هم در زندان

 

حدود یک سال است که 6 تن از زندانیان سابق تیف در زندان ترکیه هستند .

 آنها هیچ جرمی مرتکب نشده اند . این عزیزان که سالهاست از مجاهدین جدا شده اند 5 سال در زندان ارتش آمریکا ( تیف ) به سر بردند و پس از آزادی از زندان تیف در رسیدن به کشوری امن در تلاش بودند که در ترکیه دستگیر و الان یک سال است که در زندان دولت ترکیه هستند . آنها پناهندگان سیاسی سازمان ملل هستند .بر طبق خبر رسیده  از حدود 2 هفته پیش یکی از این زندانیان به نام منصور کشمیری در اعتراض به عدم تعیین تکلیف دست به اعتصاب غذا زده است . آنها وضعییت جسمی و روحی مناسبی ندارند .

آخرین حرفی که دولت ترکیه به این زندانیان زده است این بوده که : تا زمانی که دادگاه اروپا تصمیم نگیرد شما در زندان میمانید !

UN در جریان کامل وضعییت این عزیزان قرار دارد و عملا هیچ کاری نمیکند .

از کلیه انسانهای آزادیخواه درخواست کمک دارند تا به هر طریقی به داد آنها برسند . آزادی این زندانیان باید خواست مبرم هر انسانی با هر تفکری باشد . لطفا صدای این عزیزان را به اطلاع همه برسانید تا شاید وجدان بیداری به یاری آنها برخیزد .

آزادی حق من نیست

آزادی حق تو نیست

آزادی حق ماست

 

11 جولای 2009

We are three refugees in turkish detention center for more than one year .we have started hunger strike to bring the attention of those people whom are care about human rights .the situation of us is unknown because UNHCR tells us that they would not do any thing until the European curt of human rights issues realist order and after being realist from detention by turkish authority then the UNHCR will activate the cases for resettlement and this means for us life imprisonment in turkish detention center we ask from anybody can help to bring an end to this criticall situation please help us.
We ask for the below rights
-We like to know our rights as a refugee for example for 8 months no permissions was given to have a lowyer .
-we like to know why our cases been ignored by UNHCR for example moor than 6 months Mansour  Keshmiri has been asking for a letter to be sent to him or his lowyer but there is no replay .
- we like to know why with out any charge we have been kept in detention center for moor than a year
-we ask for respect and not to be insulted by police .for example Mr.Saafi has not been given medical emergencies care for moor than a week whom has been on hunger strike 35 days.
we ask to be look at the circumstance of our living food , hygienic ,.......
Hunger strikers names
-Saafi Ben Fraj Dbouba
-Mansour Edin Keshmiri
-Mahmood Shahi (suffer from kidney dialyze )

 

 

 

خانه    |    مطالب    |    نظریات    |    تلنگر    |    پیوندها    |    تماس