مقاله

 

 

 

گوناگون

  Share

 

 

با کوبانی وبرای کوبانی

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_9W115wB4g&feature=youtu.be


پایان داعش درعراق

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFmlvca_zWY&feature=youtu.be


مفهوم سیاسی بیعت کردن

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1EyYIxlL_c&feature=youtu.be


آقایان و خانمها شما انتخاب میکنید و من هم طنز یا نقد میکنم...فقط همین . بار اول نقد جدی و در ادامه فقط طنز است چون عملا این تله سیاسی کارائی اش را از دست داد .  ادامه این سیرک پرمعنا از طرف کارگردانان اصلی حکایت خانه نشینی بی بی از بی تنبانی است !
اسماعیل هوشیار

08.07.2014


داعش در عراق

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZkPUEaI6W4&feature=youtu.be

 


بیل مار و افسانه های دینی

https://www.youtube.com/watch?v=ZaokF1CZyzQ&feature=youtu.be


دیالکتیک چیست ؟

 

https://www.youtube.com/watch?v=oznyBk-YEE4&feature=youtu.be


به نام انسان و تکامل

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGhNfAr06Ew


در روز جهانی زن 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=uU4Eyf1jiEQ


استراتژی مسعود رجوی

 

http://www.youtube.com/watch?v=ySzlVl_PgVI&feature=youtu.be


سرود رایت مسعود 2

 

http://www.youtube.com/watch?v=UOFT9M3MX0A&feature=youtu.be


کلکسیون موسسان دوم.....اسماعیل هوشیار

 

http://www.youtube.com/watch?v=cnAARM4nJjM&feature=youtu.be


مرغ سحر

 

http://www.youtube.com/watch?v=5QDm2yFYwgA&feature=youtu.be


معجزات مسیح با تکنولوژی

 

http://www.youtube.com/watch?v=FOQ6waaS4E8&feature=youtu.be

 


طنز کریسمس 2014.....اسماعیل هوشیار

 

http://www.youtube.com/watch?v=-PqYmO-S25s&feature=youtu.be

 


حواشی کلیپ حسین دهباشی....اسماعیل هوشیار

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4pJI-FCj70&feature=youtu.be


آرشیو گوناگون

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد