مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 06.03.2017 
مطالعه سوژه ای بنام مصطفی صابر (از لیدرهای حزب کمونیست کارگری) و تحلیلش از اصغر فرهادی!
دفاع مصطفی صابر  از اصغر فرهادی در سال  2012 و گلایه او امسال!
 
 


از: سعید صالحی نیا
salehinia@aol.com
5 مارس 2017
مقدمه:
 
بیش از 4 سال پیش وقتی هنوز من عضو حزب کمونیست کارگری بودم و مصطفی صابر مثل امروز و دیروزها در "صدر حزب" ماجرای بامزه ای رخ داد و اصغر فرهادی را فرستادند هالیوود امریکا و شد کاندید جایزه اسکار. همانزمان مصطفی صابر دوید توی سینمای سرکوچه اش و فیلم او را دید و یک فراخوان انقلابی صادر کرد به اونها که این اصغر فرهادی را برگ رژیم اسلامی نامیدند.


مصطفی صابر اون روزها خطاب به مخالفان اصغر فرهادی اعلام کرد که "واکنشی عمل می کنید و کم عمق هستید"! به اطاع ما رساند که "کانادائیها استقبال کردند" . توضیح داد که فیلم اصغر فرهادی "پیوند با جهان دارد" . گفت فیلم اصغر فرهادی "تند است و مدرن"!


اونزمان من در مقاله ای این مهملات مصطفی صابر را پاسخ دادم(1) . از دید من این ادم جوگیر فرهنگ غربی ، پوپولیزم نابی دارد که باید تحلیل شود تا مشخص شود چگونه حزب منصور حکمت را این ها چگونه به این روز کشاندند! مجتهد این حزب مصطفی صابر باشد وای بحال دنباله روهایش!


همانزمان توضیح دادم که هالیوود یک صنعت یک نهاد فرهنگی جهانی برای مغز شوئی مردم دنیا و مهندسی فرهنگی است. توضیح دادم که مغازه اسکار جایزه به کسانی می دهد تا پیامهائی را تثبیت کند. مصطفی صابر اما حواسش به بینندگان کانادائی است "مدرنیته" را با انچه در غرب می گذرد بدجوری یکی گرفته و لذا مرتب سوتی می دهد! بواقع متدی که او دنبال می کند تحلیهای ابدوخیاری ببار می آورد!

یادم هست دورانی همین بابا وقتی دنبال گرفتن "کمک مالی " برای تلویزیون حزبش بود قسم می خورد در پالتاک که "اگر یکسال ما تلویزیون 24 ساعته داشته باشیم کار تمام است"! خیلی ها مهملات این بابا را گوش کردند و باور نکردند! هوچی بازیهای این ادم را باید کتابی کرد!
حالا بالاخره با وساطتت رژیم اسلامی و حزب دموکرات امریکا و سایر عمله هالیوودی اصغر فرهادی دوباره مطرح شد تا اون جایزه اسکاری که قبلا زور زدند بدهند این دفعه دادند! اما ببینیم افتضاحی که مصطفی صابر اون دفعه ساخت این دفعه چگونه می خواهد رفع و رجوع کند:
 
(1)متد "اون بخشش خوب بود این بخشش بد" توسط مصطفی صابر !
 
نه خیال کنید مصطفی صابر ادب شده و حتی قرار است موضع منفی بگیرد! خیر! اینبار او می گوید "موضع ضد ترامپ اصغر خان خوب است اما حرفی از رژیم اسلامی نزده لذا ایشان کنار اصغر خان نیست"! (2)


لطفا خودتان صحبتهای گوهر بار ایشان و دوستان "جوان" ایشان را خوب گوش کنید!  جمعی هستند اینها!


معلوم نیست این موضع "ضد ترامپ" اصغر خان چه صیفه ای است و مثلا با موضغ "ضد ترامپ" خانم کلینتون چه فرقی دارد؟ یا با تعدادی زیادی گله هالیوودی که از موضع شکم پر و فریب افکار عمومی و بخار بعد از خوردن و کف کردن کوکائینی سالهاست زری هم می زنند!
مصطفی صابر هنوز ادای کمونیست ها را در می آورد و اما موضع "ضد ترامپ" اصغر فرهادی او را جذب کرده . در حالیکه هزاران موضع "ضد ترامپی" توی این دنیا هست و طبیعتا اگر موضع کمونیستی ضد ترامپی باشد اصفر فرهادی و مصطفی صابر کنار هم خرابیده اند!
بامزه است که اون یکی خانم "جوان" کمونیست کارگری در همین شوی تلویزیونی می گوید که "اگر ترامپ بد است چرا از رژیم اسلامی اصفر خان نمی گوید"؟! ایشان هم مثل صابر متوهم است! بدجوری از گاو نر انتظار شیر دادن دارد!


مواضع مهمل امروز صابر ادامه مواضع قبلی اوست. معلوم نیست اون "کانادائیها"که دفعه قبل به او گفته بودند اصغر خان مدرن است امروز کجا هستند؟! مصطفی صابر موضع معروف "اتحاد انتقاد" توده ایها را دارد کپی می کند! چه استیصالی!
 
 
(2) اصغر فرهادی به کنار! مصطفی صابر و معمای سقوط حزب کمونیست کارگری را بچسبید!


لازم نبود و نیست کسی کمونیست باشد تا بفهمد این بازی هالیوودی و اسکاری برای تحمیق دنیاست. بسیاری مج اصغر خان را باز کرده اند. از همان ابتدا! لازم نبود سخنرانی مارکس شناسی بگذاری و سالها مهمل بنام مارکس تحویل جامعه دهی. صاف و ساده می شد فهمید که تانگوی رژیم اسلامی نه فقط با جناح حزب دموکرات امریکا بلکه با شخص ترامپ و جمهوریخواهان تا زمانی که مردم ایران تکلیف این رژیم را معلوم نکنند ادامه خواهد داشت.


مغازه اسکار و هالیوود برای فریب افکار عمومی سازمان یافته و ازادیخواه و کمونیست کارش بازکردن مچ اینهاست و سازماندهی الترناتیو.
اما من تحلیل این "چهره های رهبری " فرقه های کمونیست کارگری را ادامه می دهم تا به این سوال پاسخ دهم که چه شد که از حزب منصور حکمت ، این فرقه ها سبز شدند؟ یکی از کلیدهای گشودن رمز این سوال، دقیق شدن در بازیگرهای این نمایشنامه رقت آور است. یکی از این بازیگرها اسمش مصطفی صابر است!


اصغر فرهادی و تحلیل اسکار دادن به او به کنار! "لیدر" فرقه کمونیست کارگری" را بجسبید و ببینید چه غوغا می کند!
اینست که تا اینها هستند سقوط ازاد این احزاب ادامه دارد!
 
 
 

 
(2)نظرات اخیر مصطفی صابر در مورد برنده شدن جایز اسکار توسط  اصفر فرهادی
https://www.youtube.com/watch?v=jk---MEzRwg&feature=youtu.be
 
(3)اصفر فرهادی بر دو بخش است (اسماعیل هوشیار)
http://www.tipf.info/asgare,farhadi,bar,2,bakhsh,ast.htm 

 

________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد