مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 13.03.2017

از زری به شیرین ، ادامه ماجرای اصغری !

زری اصفهانی

خانم شیرین نریمان درانتقاد به نوشته انتقادی من درمورد آنچه درمورد دکتر فیروز نادری و آنوشه انصاری درصفحه شان گذاشته بودند مطلبی نوشته اند . البته من با خودم قرارگذاشته ام که هیچ کامنتی درصفحات هواداران مجاهدین خلق نگذارم . علت اش هم این است که عده ای همیشه درآن صفحات حضوردارند که فحاش اند ، که بی ادب اند ، که هتاک اند، که احترام هیچ موجود زنده ای را نگاه نمی دارند و همین که نظر کسی به مذاق شان خوش نیامد شروع می کنند به پرت و پلا بافی . حتی اگر خود پیغمبر خدا هم باشد و یا امام حسین و علی اصغرش هم باشد این رویه را از دست نمیدهند . و دردم بدون اساسا خواندن نظر یک فرد یا فکرکردن درموردش قلمشان را ( کی بورد کامپیوترشان را )بکار میگیرند و چپ و راست فحش و بد دهنی و بی احترامی است که به فرد مورد نظر میدهند .

من بارها خواسته بودم دراین رابطه بنویسم . خیلی وقتها با ایما ء و اشاره نوشتم که البته گویا به خرج کسی نمیرود . اگر حرفتان و نظرتان و نوشته تان صد درصد موافق نظر ات شان باشد به به و چه چه هاو کف و دف های غلاظ و شداد است و کف زدنهای اغراق آمیز که بسوی تان سرازیر میشود و اگر یک ذره به قول خودشان با نظر و حرف و عقیده شان حرف شما زوایه داشته باشد آنوقت دیگر بقول ایرانی ها خر بیاور و باقالی بار کن . بارها دیده ام که چطور یک نفر سوالی کرده است . مثلا از آنها پرسیده است که چرا رهبر شما روسری سر میکند و چرا مجاهدین با وجود اینکه زنهای ایران به تمامی مخالف حجاب هستند هنوز دست از حجاب برنداشته اند . حالا اگر سوال کننده یک خانم باشد دیگر وا ویلا . جنابان آقایان خیلی پرشور و حرارت وارد بحث میشوند وزشت ترین کلمات و جملات آخوندها را برآن خانم فرو میریزند .

 باورکنید حتی دیده ام که کسی با اسم و رسم شناخته شده بنویسد که تو صیغه آخوندها هستی که این سئوال را میکنی و دیگر حرفهای زشتی که تاز ه مودب ترینشان برو گمشو مزدور و تو ازبیت خامنه ای هستی و اینهاست . این روش بسیاری از این افراد است که بالای صفحه شان عکس های بسیاری از شهدای مجاهدین است . خلاصه اینکه به همین خاطر به هیچ عنوان دیگر چیزی درصفحات این افراد نخواهم نوشت . واگر حرفی دارم درصفحه خودم می نویسم .


همین دیشب که من از روی تلفن ام که برنامه فارسی ندارد زیر همان پست خانم نریمان به انگلیسی نوشته بودم که اینهمه تبلیغات ضد یک دانشمند ناسا چه نفعی به مبارزه شما میرساند . بلافاصله یک دقیقه هم نگذشت که کامنت های بی ادبانه ضد من سرازیر شد . از جمله اینکه من انگلیسی نمیدانم و زور میزنم که انگلیسی بنویسم و این داستان ها .که منهم البته دیگر واردجوابگویی نشدم و دیدم درشان من نیست که اساسا همزبان این بی ادب ها بشوم .


ولی اینکه چرا من بی اعتنا به این نوشته ها و این اظهار نظرها نمیگذرم ومثلا بقول خانم نریمان همانطور که او ازروی نوشته من بی اعتنا رد میشود من اینکاررا نمی کنم . دلیلش این است که من سازمان مجاهدین خلق را بخشی از اپوزیسیون ایران میشناسم . معتقدم که این سازمان درآلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی نقش خواهد داشت . سازمانی است منسجم ، دارای رهبری و کادرهای فعال وقدیمی که نزدیک 50 سال گاها سابقه مبارزاتی داشته اند . اینها میتوانند نقش بزرگی در جنبش ملت ایران برضد آخوندها بازی کنند . من بسیار نزدیکتر از همه این مدعیان هواداری از مجاهدین که خودشان هم نمیدانند اصلا چه میگویند و چه میخواهند و چه مسیری را دارند طی میکنند به مجاهدین نزدیک بوده ام و آنها را شناخته ام . مجاهدین خلق نیرویی نیستند که بشود آنها را دورزد بشود کنارشان زد . بشود گفت ولشان کنید و بروید سازمان جدیدی درست کنید و این حرفها . اینها میتوانند محور یک آلترناتیو و یک جبهه همبستگی ملی بشوند . من به این معتقدم و اگر دربرابر نوشته ها و عکس العمل ها و نظراتی که احساس میکنم بواقع به ضرر آنها تمام میشود عکس العمل نشان میدهم و حتی تند برخورد میکنم علتش همین است .

من میدانم که این هواداران دنیای مجازی مجاهدین دل خوشی از من ندارند و با هر نوشته اعتراضی من تعدادشان از صفحه من کم میشود ( البته بیشتر خودم بیرونشان میکنم !) ولی اساسا برایم مهم نیست . من بخوبی واقفم که نوشته های مرا میخوانند . و استفاده میکنند و اگر براستی این نوشته ها کمترین استفاده ای برای آن تشکیلات داشته باشد برای من دیگر مهم نخواهد بود که فکرکنند دوستشان هستم یا دشمنشان . برایم کف بزنند یا علیه ام شعار بدهند و فحاشی کنند . مساله من دوست یابی ، لایک یابی ، به به و چه چه های بی دلیل و اغراق آمیز اساسا نیست . مساله من یک چیز است نجات مردم ایران از دست جمهوری اسلامی . برای نجات ملت ایران از دست آخوندها هم فقط یک راه وجود دارد اتحاد این ملت حول یک آلترناتیو فراگیر . یعنی تشکیل یک جبهه همبستگی واقعی از همه سازمان ها و نیروها و شخصیت ها یی که خواهان تغییر این نظام و تشکیل یک حکومت جمهوری سکولار ایرانی هستند .

هیچ راه حل دیگری وجود ندارد . حتی اگر ترامپ آخرین و بهترین پیغمبر خدا باشد و کتاب استیو بنن آخرین کتاب آسمانی باشد برای مردم ایران راه نجاتی نخواهند آورد . راه نجات ایران اتحاد است و اتحاد و یک استراتژی مشخص مبارزاتی و سوخت رساندن به جنبش های مختلف داخل ایران . و دراین مسیر تنها تعریف و تمجید کردن و قربان صدقه رفتن و عکس های فراوان وزیبا چاپ کردن از مبارزین و گروه ها نتیجه بخش نیست . شما ای هواداران مجاهدین خلق ( ممکن هم هست بدتان بیاید و از دست من خیلی دلخور شوید ) ولی درجمع خودتان یک سره از خودتان تعریف و تمجید کردن وبه به و چه چه بخودتان گفتن چیزی به مبارزه مردم ایران اضافه نمیکند چیزی به تشکیلات مجاهدین هم اضافه نمیکند .

اگر کسی میخواسته است این مجاهدین خلق را بشناسد و با آنها همراه شود از غلو کردن و اغراق کردن های شما نبوده است . و نخواهد بود . مردم ایران نتیجه عملکردهای هر فرد ، هر سازمان و هرگروهی را نگاه می کنند و قضاوت میکنند . تبلیغات کردن کارخوبی است و لی همه کار نیست . وظیفه هوادار یک سازمان یا یک گروه یا یک حزب فقط تعریف و تمجید کردن از رهبران آن گروه یا سازمان یا حزب نیست . بزرگترین وظیفه ایجاد زمینه اتحاد است و ایجاد زمینه پذیرش درمردم . اگر اینکاررا نکنید اگر دایم برطبل نفرت و فحاشی و انزجار بکوبید به جایی نمیرسید . درافتادن بامردم داخل ایران راه حل مبارزه نیست . شما نمیتوانید به هرکسی که سئوالی درمورد سازمان و یا حزب و یا رهبر شما میکند به جای جواب فحاشی کنید و بی ادبی کنید . هرکدام از شماها شاید چند سال زندان رفته اید . شاید چند سال درجبهه مقدم جنگ بوده اید شاید شهید داده اید اینها هیچکدام دلیل این نمیشود که ارمردم طبلکاری کنید که هرکس انتقادی کرد توی دهنش مشت بکوبید . شما حتی به خود من بارها بدترین اهانت ها را بدلیل نوشته هایم که موافق آن نبوده اید کرده اید . و به این دلیل میدانم که با بقیه افرادی که درجمع شما هم نیستند چطور برخورد میکنید . بله اینکه نوشته ام پروپاگاندا راه انداخته اید درست میگویم . می نویسید و بارها نوشته اید که دکتر فیروز نادری مامور جمهوری اسلامی است . او درنوشته اش درصفحه فیس بوکش نوشته است که به خانواده پهلوی احترام میگذارد و با پسر شاه دیدار داشته است . آخر کسی از شما نمی پرسد که این چطور مامور جمهوری اسلامی است که با پسر شاه دیدار داشته است ؟؟

شما چه سندی دارید که یک دانشمند ناسا با جمهوری اسلامی مراوده داشته باشد ؟ برای چه باید اینکار را بکند ؟ چه چیزی درآمریکا کم دارد که بخواهد از جمهوری اسلامی بگیرد . می بینید که حرفهایتان پایه و مایه درستی ندارد . برای همه میتوانید از این چیزها بنویسید . آخر آنوشه انصاری برای چه باید از جمهوری اسلامی طرفداری کند ؟ او آنقدر ثروت داشته که توانسته فقط چند میلیون خرج رفتن به فضا کند . او چه مشابهات هایی مثلا با آخوندها دارد که اینقدر توی بوقش میکنید ؟ و با همه دیگران ؟ به بعضی ها البته دستتان نمیرسد چون میدانید که موج مخالفت خیلی شدید خواهد شد . مثلا با شجریان درنمی افتید و چرا؟ چون نمیتوانید . ولی با اصغر فرهادی درمی افتید . با جعفر پناهی درنمی افتید چون نمی توانید اگرنه اورا هم میکردید لابی جمهوری اسلامی . بعد همین جعفر پناهی زندان رفته برمیدارد کلی به نفع اصغر فرهادی می نویسد . حتی بعضی هایتان فیلم های مشیری را میگذارید ( همانکه ضد مذهب است و یک سره کارش تبلیغ ضد اسلام و مسلمان است ) ووقتی او هم شدیدا انتقاد میکند که این رفتار و این نوشته ها علیه جایزه اسکار و اصغر فرهادی و فیروز نادری مسخره است و چنین و چنان دیگر فیلمش را پخش نمیکنید . بشدت دچار ضد ونقیض گویی هستید .

خودتان هم میدانید که درافتادنتان با اصغر فرهادی تنها بدلیل این است که او برعلیه ترامپ اعلامیه داد و اسکاررا تحریم کرد و نه بدلیل فیلم او و یا نزدیکی او به رژیم . اگر مساله ترامپ درمیان نبود حتی اسمی هم از او نمی بردید . درهرصورت همانطور که قبلا نوشتم . کار یک مبارز اگر جدی است اگر میخواهد زمینه تغییر یک نظام عقب مانده ارتجاعی را فراهم کند اگر میخواهد زمینه اتحاد مردم را فرا هم کند پیچیدن بدست و پای یک دانشمند یا یک هنرمند یا یک نویسنده یا یک شاعر یا هنرپیشه نیست . یک مبارز به صرف اینکه مبارزه کرده است هیچ طلبی از هیچ کسی نباید داشته باشد درغیراینصورت مبارزه اش برای خودش بوده است نه برای دیگران . یک مبارزباید هم وغم اش جلو بردن یک خط مشخص مبارزاتی باشد و آن خط مبارزاتی در شرایط فعلی اتحاد هرچه بیشتر است . نزدیک کردن هرچه بیشتر نیروها به همدیگر است .

 ایستادن دربرابر تفرقه است ایستادن دربرابر حرف مفت است . جلوی فحاشی ها را باید گرفت جلوی طلبکاریها را باید گرفت جلوی برخوردهای زشت از موضع بالا را باید گرفت . اینها به ضرر مبارزه است و به ضرر مبارزین . انتقاد خوب است و سازنده است . فحش و بد وبیراه و تحقیرکردن و انگ زدن و تهمت زدن بد است . همه حرف همین است . اگر نه من حقیقت اش اینقدرها هم بیکار نیستم که برای هرنوشته شما بنشینم تومار بنویسم .ولی بعضی وقتها می بینم که دیگر انگار دارد همه چیز قاظی و پاتی میشود و شتر هم بابارش دراین معرکه داردگم میشود و آنوقت می نشینم می نویسم . من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم -- تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال .
 

......................................

 

بعد از تو

 

خانم اصفهانی ضمن احترام

به نظر من ( تاکید میکنم به نظر من ) مطلب گلایه آمیز شما حاوی چند نکته است که 2 مورد آن از نظر من پررنگ است .

 

اول سیاست : در موشکافی بازیهای سیاسی روز ، شما یا نمیخواهید به عمق بروید و لایه های نازک پیاز را کنار بزنید و ریشه را آنالیز کنید و یا علاقه و باور ندارید که هر اتفاقی در شرایط امروز زمین سیاسی ، یا معلول است و یا علت . ربط تمامی پدیده ها کمی راحت نیست . من نظرم راجع به حکایت اصغر و ناسا و اینا....را نوشتم چیزی برایم تغییر نکرده است . یک دانشمند ناسا که به قول خودش سیاست هم نمیداند یا نمیکند با رضا پهلوی که او هم سیاسی نیست ملاقات میکند و برای یک اصغرهنری که ایشان هم مدعی است سیاست نمیداند میرود یک جایزه میگیرد از ارگانی که کارش کشف هنر خلاق است و نمیداند سیاست چیست....؟ این اصغر یک هنرپیشه ثابت هم دارد به نام شهاب حسینی .... که جوایزش را میدهد فقط به پروستات آقاهای حاضر و غایب.....

 

پروژه برجام هم که قرار ترامپ پاره کند ، چون ربطی به سیاست ندارد ، پاره نشد و ترامپ هم عملا نشان داد که سیاست نمیداند ... نهایتا اینکه سند منگوله دار برای لابی گری دانشمند ناسا معنی ندارد . وزیر خارجه حکومت اسلامی و وزیر خارجه وقت آمریکا ماهها با هم نشست و برخاست داشتند و دست دادند و باقی ماجرا.....ناسا زیر مجموعه همان سیستم است ....

 

آورده اند که روزی هنرمند یا دانشمندی به همراه یکی از شاگردانش برای تحقیقات علمی از شهر محل سکونتش بیرون شد و در بیابان کنار یک آسیاب بیتوته نمود تا اینکه غروب شد و کمی هم از شب گذشت که آسیابان بیرون آمد و خطاب به دانشمند و شاگردش گفت که میخواهد در آسیاب را ببندد اگر میخواهید درون بیایید همین اکنون با من به درون آیید، چون من گوشهایم نمیشنود و امشب هم باران می آید .ناگهان شاگرد دانشمند سخنان آسیابان را قطع کرد و گفت: مردک چه میگوئی ؟ این که اینجا نشسته بزرگترین دانشمند و ریاضیدان و همچنین منجم جهان است و طبق برآورد ایشان امشب باران نمی آید! آسیابان گفت به هر روی من گفتم . من گوشهام نمیشنود و شب اگر شما در را بکوبید من متوجه نمیشوم. شب از نیمه گذشت باران شدیدی شروع به باریدن کرد و دانشمند و شاگردش هر چه بر در آسیاب کوفتند آسیابان بیدار نشد که نشد . تا اینکه صبح شد و آسیابان بیرون آمد و دید که شاگرد و استاد هر دو از شدت سرما به خود میلرزند و هر دو با هم به آسیابان گفتند که تو از کجا میدانستی که دیشب باران می آید؟


من مثل شما دانشمند نیستم ولی تجربه دارم ! هر شبی که قرار است باران بیاید سگ به درون آسیاب می آید تا خیس نشود".

 

من دانشمند ناسا و ساواما نیستم . من هم کمی تجربه دارم از همان سالها پیش که چطور عطسه گوادلوپ تبدیل به سونامی مخرب حکومت اسلامی ایران شد ، کارتر یهویی توی خواب حقوق بشری شد ، امام خمینی با یه بشکن در حجره های نمناک نجف کشف شد ، ایران گیت.... و40 سال حاکمییت اسلام ناب محمدی که چگونه ملتی را به خاک سیاه نشاند ، و حالا باز هم مهار بحران اقتصادی غرب با بهارعرب و برجام....

 

...........................................

 

نکته دوم : گلایه شما از کسانی است که هوادار مجاهدین هستند و با نظرات مخالف جز هتاکی و توهین کار دیگری بلد نیستند . به نظر من و تجربه ام....ساختار مجاهدین خلق ارگانیک عمل میکند. مثبت یا منفی از بالا مواد اصلی میآید و در پائین عمل میشود . ولی همین هم کمی تا حدود زیادی ساده نیست . مجاهدین تجربیات تشکیلاتی پیچیده ای دارند به تکنولوژی روز مسلط هستند ، اگر لازم باشد به سرعت این بساط را جمع میکنند و یا گوش عامل را میکشند . شاید دستور مستقیم برای توهین ندهند ولی میدان میدهند و کاملا آگاهند که کجا و چرا و چقدر....؟ برای خلاص شدن از دست حشرات مزاحم ، باید محل زندگی آنها مرداب را خشکاند . گسترش یا خشکاندن مرداب ازبالا شدنی است .

 

جریان موسوم به سلطنت هم همین روش را داشت حالا کمتر شده است . زمانی مطلبی خواندم که شاه سابق ایران به دلیل روابط جنسی متعدد مشکلاتی پیدا کرده بود و .... به نام مقدس سلطنت نوشته بود مگه شاه ننه تو رو هم کرده بود ؟ منم براش نوشتم خبر ندارم از ننم میپرسم !فقط اگه درست باشه پس منم شاهزاده محسوب میشم ، اونوقت سهم منو از اون 4 میلیارد دلار چپو شده کی میده ؟ آنقدر آش شور شد که رضا پهلوی شخصا نکوهش کرد و گفت اگرکسی به اسم سلطنت توهین کرد از من نیست...

 

در نشستهای درونی تشکیلاتی ، هر اتفاقی میافتاد برای یک تازه وارد طبیعی بود . ولی بعد از مدتی کاملا مشخص بود که در فلان نشست مثلا 30 نفره که فلانی سوژه میشود چه کسانی باید ریل تشر و توهین و فحش را بروند ، چه کسانی کار توضیحی کنند و معمولا هم یک یا 2 نفر بی ضامن توی نشست حضور داشتنند جهت مشت و مال و ماساژ .... تعدادی از مسئولین بالا هم مراقب بودند که چیزی از کنترل خارج نشود . اما این تمام صحنه نبود . در کنار سالن برگزاری نشست قسمتی را جدا و با چادر میپوشاندند که اتاق فرمان اصلی آنجا بود با حضور حداقل 3 نفر مجاهد خلق...

 

سالها گذشت . روزی که در تیرانا یک مجاهد خیلی منطقی مشغول توضیح بود که الان ملاقات نمیشود و باید هماهنگ شود....من یاد سالن نشست میله ای افتادم . مبادا فکر کنید که من همینطوری یه چیزی دیدم ، همزمان با توضیحات فرهنگ تعدادی خواهر مجاهد در اتاق بغلی مستقر شدند تا اگر شلوغ شد وارد شوند و اوضاع را کنترل کنند....صحنه و سناریو و بقیه مناسبات همان است که بود ! بعدها پیام داده بودند که ما نمیدانستیم اسماعیل برای چه آمده آلبانی ؟ فکر کردیم آمده بساط به هم بریزد و شلوغ کند و .... بنازم به این همه نبوغ !

 

من سالهاست با ادبیات به هم زدن بیگانه ام و تلاش میکنم فاصله ام را بیشتر کنم . نقد البته همیشه جای خودش را دارد . حدود 40 سال فقط بساط هم را به هم زدیم نتیجه اش فقط برای ارباب بی مروت مثبت بود بقیه مولفه های داخلی بازنده شدند . اما در عالم خیال و فرض اگر هم قدرت و مرامش را داشتم ، برای به هم ریختن سری میزدم کاخ سفید با وال استریت ! این مجاهدین دیگه چی دارن واسه به هم زدن ؟

 

منظورم از بازگوکردن این مشاهدات این است که بدانی دورترین هوادار مجاهدین هم نمیتواند هر غلطی خودش دلش خواست بکند ، من در لایه هواداران مجاهدین هم سالها فعال بودم و گز نکرده پاره نمیکنم . لازم باشد به سرعت هر کامنت یا کلمه ای را جمعش میکنند ،  اگر دستور مستقیمی نباشد ولی سکوت بالا بر این غلط کردنها به نوعی تائید کار آن بی ضامنها است که مثلا قیمت سیاسی برای تشکیلات ندارد . ولی از این واکس زدنهای فرهنگی راضی هم هستند . حداقل نتیجه اش هم این میشود که شما هم مشغول تشریح جنگ جهانی پنجم بشوید و کاری به چیزی نداشته باشید....

 

 

اسماعیل هوشیار

12.03.2017

 

 

________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد