مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 01.05.2017

انتخابات تمام شده است. خبر ندارید؟

حمید محبی


انتخابات تمام شده است. خیلی پیشتر.
آنزمان هم که انجام شد انتخابات نبود. انتخاب بود.
خیلی ساده، تنها یک انتخاب بود. نه بیشتر.
انتخابات سالهاست که تمام شده است. چند دهه است که تمام شده است. خبر ندارید؟
روزی خمینی آمد و همگان خواسته یا ناخواسته به انتخاب فرا‌خوانده شدند.
انتخاب همه هم در یک روز نبود.
هر کس روز انتخابی داشت.
تاریخ انتخاب بسیاری با بسیاری دیگر تفاوت داشت.
کمی زودتر یا کمی دیرتر اما تمام شد.
اگر کسی هنوز انتخاب نکرده است، از تاریخ انتخابات جا مانده است.
میتوان باز هم انتخاب کرد اما کمی دیر است. خیلی دیر است.
میتوان باز هم انتخاب کرد اما باید دانست که موضوع انتخاب چه بود.
موضوع انتخاب این بود:
آیا تئوکراسی خمینی با همه باندها و جناحهایش را میخواهی یا نه.
به دیکتاتوری آخوندی تن میدهی یا نه.
باقیمانده‌های تازیان مهاجم به ایران در زمان خلیفه‌ی دوم مسلمین، را بعنوان سرپرست خودت و سرزمینت می پذیری یا خیر.
هر کس زمان انتخابی داشت.
زمانی که رساله‌ی خمینی را خواند.
زمانی که کتاب گردآوری شده از خزعبلات خمینی بنام ولایت فقیه‌ را خواند.
زمانی که توانست کتابهای مرجع آخوند ها بخواند و بفهمد.
زمانی که که خمینی در پاسخ یک خبرنگار گفت در مورد بازگشت به ایران هیچ احساسی ندارد.
زمانی که مردم را در خیابانها به گلوله بستند.
زمانی که در سال ۶۰ دخترکان و پسران نوجوان را بدون دانستن نام و تنها به جرم داشتن عقیده، در اوین تیرباران کردند.
زمانی که موج اعدام های سال ۶۰ در سراسر کشور براه افتاد.
زمانی که دیکتاتوری آخوندی چهره‌ی واقعی خود را به وضوح به نمایش گذاشت.
هر کس باید رأی خود را در همان زمان میداد.
آنچه بعد ها گذشت تنها استمرار تئوکراسی، جنایت و چپاول آخوندها بود.
رأی دادن یا ندادن سوژه‌ی یک انتخابات است نه آنچه آخوندها انجام میدهند.
مگر در حکومت آخوندی انتخابات داریم؟
مگر در حکومت آخوندی انتخابات به غیر از تأیید جناحی از رژیم آنها و پذیرفتن ادامه‌ی حاکمیتشان معنی دیگری هم دارد؟
آخوند تمساح یزدی چند بار از طرف ولایت مطلقه‌ی فقیه، موضوع را به روشنی توضیح بدهد؟
مرا با آنان که به هر صورت و به هر یک از جناحهای آخوندی رأی میدهند کاری نیست.
اما :
آنکس که می گوید رأی نمیدهم یعنی نمایش مسخره‌ی آخوندها را انتخابات میداند اما نمی خواهد در آن به کسی رأی بدهد.
شاید کاندیدای مورد علاقه اش را در میان دلقک های رژیم نمی یابد.
شاید چون او را در این نمایش بازی نمیدهند.
شاید درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری نمایش آخوندها حرف دارد.
شاید هرشایدی دیگر.
اما :
یعنی هنوز رأی خود را به تمامیت رژيم آخوندها نداده است.
یعنی هنوز تؤهم امکان برگزاری چیزی بنام انتخابات در رژیم آخوندی را با خود حمل میکند.
اگر رأی خود را در زمانی که باید انتخاب میکرد، داده بود، الان نیاز نداشت بگوید رأی نمیدهم.
به چه چیز رأی نمیدهی؟
موقع رأی دادن کجا بودی؟
خیلی تأخیر داشتی؟
حداقل رأیت را در زمان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ میدادی.
انتخابات تمام شده است.
اگر هم تازه رسیده ای، موضوع انتخاب این بود:
رژیم آخوندی در تمامیتش و با همه‌ی باندها و سازمان کارش آری یا خیر؟
باقیماندن آخوندهای جنایتکار در حاکمیت یا سرنگونی؟
اگر هنوز رأی نداده ای، موضوع انتخابات این بود:
تسلیم یا مقاومت.
انتخابات تمام شده است.
دیر رسیدی؟
الان زمان انتخابات نیست.
زمان بایکوت سیرک آخوندی بنام انتخابات است.

facebokk
بهداد. م
30.04.2017

 

 

_______________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد