مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 04.04.2017

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری "یادش رفت"! چرا؟ چه نوع "فراموشی است"؟

سعید صالحی نیا

"..مصوب کنگره نهم حزب برنامه یک دنیای بهتر باید براساس تجربیات و دستاوردهای مبارزاتی دو دهه اخیر حزب و تحولات سیاسی و اجتماعی در جهان به روز، تکمیل و تدقیق شود. این امر مستلزم مطالعه کارشناسانه، دقیق و همه جانبه است. کنگره از رهبری حزب می خواهد تا در دوره آتی این امر را سازمان دهد"(قرار کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران سال 2014)…

مقدمه:


بیماری فراموشی انواع دارد. هم فراموشی فردی داریم هم فراموشی جمعی! فراموشی ها گاها ارادی هستند یعنی پس زدن عمدی حافظه گاهی غیر ارادی. گاهی ناخوداگاه جمعی "یادشان می رود"! طبیعتا عرصه روانشناسی فردی وقتی به روانشناسی اجتماعی تبدیل می شود دینامیزهای دیگری هم وارد صحنه می شوند. کمتر ممکنست جمعی یا مردمی جمعا بیماری مغزی بگیرند و فراموشکار شوند.لذا مکانیزم فراموشکاریهای جمعی چیزهای دیگریست.


یکی از عرصه های روانشناسی اجتماعی همین بررسی مکانیزمهای فراموشیهای جمعی است.چگونه است که گاها جمعی یا مردمی "فراموش می کنند" کی بودند چی گفتند چه کردند؟ فراموش می کنند رهبرشان چه گفته؟ رهبر فراموش می کند؟ یا یواشکی زیر آبی می رود؟ اما چرا جمع "یادش می رود"؟ چرا فراخوان غیر مستقیم و تلویحی رهبر به "فراموش کردن" را جمع دنباله رو می پذیرد؟ خلاصه اینها سوالهائیست که در کانتکس بررسی مشخص مورد معین باید رویش کار کرد و نتیجه گرفت برای چه؟ برای اینکه حافظه جمعی و اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای جامعه است برای جلو رفتن و عدم تکرار اشتباهات.

از معضلات جوامع عقب مانده وجود دمانس اجتماعی و لذا تکرار دور اشتباهات تاریخی است. در گروه ها و فرقه ها این معضل فراموشی جمعی یکی از خصائل شناخته شده است. فرقه یا "فراموش" می کند یا موضوعی را مرتب بیاد می آورد که هر دو اختلال حافظه هستند. لذا از خصائل فرقه ها بیماری اختلال حافظه جمعی است.


نمونه ها بسیارند: وقتی رجوی گفت "وعده ما در تهران" در شب قبل عملیات فروع جاویدان بگیر تا "پول نفت را می دهیم در خانه هاتان خمینی تا فردا دیوار می گشیم جناب ترامپ"! خوب اینها نشان می دهد که فراموشی اجتماعی بیش از دروغگوئی رهبران است. یک میثاق است درون جامعه با رهبرشان.توافقی نوشته نشده! وقتی این پدیده را دیدیم بعدش می رویم سراغ بررسی علل و درمانش!


امروز مصوبات کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران ، را کنار مصوبات کنگره نهم همین حزب گذاشتم تا ببینم چی شد که قول "تغییر ، تکمیل؟ و تدقیق " برنامه دنیای بهتر سرش چه آمد و چرا؟ چی شد این فرقه تصمیم گرفت قرار کنگره قبلیش را زیر سبیلی در کند؟ این فرقه و سایر فرقه های سیاسی را همواره باید موضوع نقد و بررسی کرد و امیدوار بود جامعه از این بررسیها سود ببرد. این مقاله را به این موضوع مهم اختصاص می دهم:

(1)داستان قول و قرار چی بود؟

همانطور که یادتان هست.احزاب کمونیست کارگری که فعلا 3 فرقه هستند، تا همین الان جرات دست زدن به کتاب مقدسی بنام "برنامه دنیای بهتر" را نداشته اند.در حالیکه این سند برنامه ای عمرش از 20 سال گذشته و هر ادم عاقلی می فهمد که یک حزب که می خواهد با زمان جلو رود طبیعتا باید برنامه اش را رو به روز کند. چرا اینها مقاومت می کنند؟ چون منصور حکمت نوشته و اینها هویتشان ، و رهبرانشان "کرسی شان" را از این هویت می گیرند . وقتی بجای امر کمونیزم کارگری هویتت را از یک نفر بگیری اونوقت این بلا سرت می آید.اگر بشوی "مارکسیست" هویتت را اثبات مارکس می گذاری و نه تغییر مداوم خودت و دنیا! دنیا برایت "دلیل مارکس است"! همانطور که دنیای مسلمان اثبات درستی قران!


توی 3 فرقع موجود کمونیست کارگری یکیشان جرات کرد در کنگره نهمش قول بدهد که قرار دارد برنامه اش را رو به روز کند(2) اما چی شد؟ کنگره دهمش "یادش رفت"!(2) شتر دیدی ندیدی! لذا این فاکت که شتر با بارش گم شد ادعای من نیست! واقعا توی روز روشن در المان در "کنگره علنی" اتفاق افتاده. سوال اینست که چرا؟ چه عواملی بودند که این جمع (نه فقط رهبرانش) تصمیم گرفتند که یادشان برود؟!

(2) چرا "یادشان رفت"؟

بالائیها چرا؟


طبیعتا بالائیها و "لیدرها" دلایلی دارند و اون جمع همواره در "صحنه" که کف می زنند و هورا می کشند و بازیچه می شوند دلایلی! دلایل یکی نیستند!


بالائیها بر طبق اسنادشان جمعی هستند که برخیشان از اردوگاه کولیهای سیاسی به این حزب "دوباره پیوسته اند" مثل علی جوادی یا سعید مدانلو یا نسرین رمضانعلی .."رهبری " در ضمن می خواهد فاصله اش را با دو فرقه دیگر کم کند چون ارزو دارد روزی این 3 تا فرقه یکی شوند. یکی از تضادهای او دو فرقه با این فرقه همینست که به برنامه دست نخورد چون گناه کبیره است.


لذا از دید من رهبری این فرقه برای کاهش تضادها بین خود و 2 فرقه دیگر همانطور که "اتش بس سیاسی " داده ، به برنامه دست نمی زند تا مگر ارزوی پیوستن 3 فرقه تسهیل شود. این از دید من دلیلی است که شاید با هزار توجیه شرعی بپوشانند.

پائینیها چرا؟

کادرها برای این یادشان می رود که اگر نرود کلاه بوقی منتظرشانست و اخراج ! نمی خواهند سر نشکسته را پانسمان کنند! عشقی دارند که نامشان کادر است. اعضاء؟ اعضا عموما کارشان کف زدن است و هورا کشیدن.آمده اند توی حزب از دست تفکر مستقل خلاص شوند. "لیدری " دارند بجایشان فکر می کند.رهبری مدام العمر که "حتما بهتر می فهمد"! اگر قرار کنگره 9 سادشان باشد بخود می گویند"اقا وقت نداشتند!"اقا صلاح نبود در این شرایط حساس"!


باورشان شده که "حزب در راس جنبش است اما حالیش نیست باید بفهمد که در اس جنبش است"!(از احکام ارائه شده در کنگره!) خوب این جنبش که این حزب هنوز نفهمیده در راسش هست دیگر وقت دارد به چیزهای فرعی مثل بازتعریف خود در برنامه جدید بپردازد؟
لذا روانشانسی فرقه ای در سطح مختلف باید عمل کند تا بشود در روز روشن یک قرار مهم کنگره نهم در کنگره دهم آب بشود برود زمین! همانطور که ملتی که خمینی را شنیدند در سال 57 ، تن بدهند به اراجیفش در دهه های بعد و نبینند و نخواهند ببیند که او چه گفت!

خلاصه کنم:

طبیعی است که فرقه ای جرات دست زدن به کتب مقدس به اسناد مقدس و چهره های مقدس خود را نداشته باشد.طبیعی است که ایراد حافظه داشته باشد.اینها همه از علائم فرقه ایزم است.سکوت حامیان فرقه ، نفهمیدن و تحمیق خود ..همه اینها طبیعی است.طبیعی فرقه است.مهم اینست که کسی بیاید این مختصات را بررسی کند جلوی جامعه قرار دهد .کسی بیماری دمانس جمعی را توضیح دهد.کسی بپرسد چرا؟ کسی بخواهد این چرخه بلاهت جمعی را بشکند.


تحزبیهائی که همه به منجلاب فرقه ایزم ریخته اند. حیف شدن زندگی نسلهای ازادیخواه و سوسیالیست و ارمانگرا که عادت چپ ایرانیست. نفله شدنی دردناکتر از نفله شدن در زندانها و شکنجه گاهها و میدانهای اعدام. تفله شدنی در روز روشن وسط المان وسط هیاهوها و خودفریبی ها.


یاد بگیریم درس بگیریم و از تکرار خود دست برداریم.بالغ شویم و بلد شویم مستقل فکر کنیم.بوی گند فرقه ایزم دماغمان را بی حس نکند! هوشیارتر باشیم!منابع بیشتر:

(1)اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران (11 و 12 مارس 2017)
https://rowzane.com/announcements/article=87411
( 2)گزارش کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران(18 و 19 اکتبر 2014)
(2) http://wpiranfa.com/?cat=85
(2)برخی مقالات در نقد برنامه دنیای بهتر(سعید صالحی نیا)
حمید تقوائی می پذیرد که "می شود برنامه دنیای بهتر را ، "بهتر کرد" اما؟!
http://monazere-siasi.com/در-نقد-برنامه-دنیای-بهتر/569-حمید-تقوائی-می-پذیرد-که-می-شود-برنامه-دنیای-بهتر-را-،-بهتر-کرد-اما؟
مروری دیگر بر تقلاهای فعالین احزاب موجود کمونیست کارگری برای "دفاع از عدم تغییر برنامه دنیای بهتر"
http://monazere-siasi.com/در-نقد-برنامه-دنیای-بهتر/516-مروری-دیگر-بر-تقلاهای-فعالین-احزاب-موجود-کمونیست-کارگری-برای-دفاع-از-عدم-تغییر-برنامه-دنیای-بهتر
پاسخهائی به چند “دفاعیه ” از برنامه کنونی دنیای بهتر , بخش هفتم از سری نقد دنیای بهتر(سعید صالحی نیا)
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43325

تابوئی بنام برنامه دنیای بهتر و ناتوانی احزاب کمونیست کارگری در بازنگری به آن , بخش نهم از نقد برنامه دنیای بهتر(سعید صالحی نیا)
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43625#more-43625

آرشیو نقد برنامه دنیای بهتر از: سعید صالحی نیا
http://monazere-siasi.com/در-نقد-برنامه-دنیای-بهتر
 

 

________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد