مقاله

 

 

نامه مجاهدان( زندانیان ) اشرفی در ليبرتی به کميسر عالی پناهندگاننامه مجاهدان
( زندانیان ) اشرفی در ليبرتی به کميسر عالی پناهندگان ملل متحد درباره وضعيت پرخطر و مسائل مبرم ليبرتی بعد از حمله جنايتکاران موشکی


14فوريه 2013


آقای آنتونيو گوترز، کميسر عالی پناهندگان ملل متحد،


ما کليه ساکنان اشرف در ليبرتی با قدردانی از اين که حمله موشکی 9فوريه عليه افراد مورد نگرانی در کمپ ليبرتی را که پناهندگان و پناهجويان بی دفاع هستند محکوم کرديد، اين نامه را برايتان می نويسم.


چنانکه می دانيد در اين حمله جنايتکارانه 7تن به طرز فجيعی کشته و حدود 100نفر مجروح و مصدوم شدند. 40 موشک 107 ميلی متری بر روی بنگال های ما که به صورت قوطی کبريت کنار هم چيده شده شليک شد و 60 موشک ديگر هم آماده شليک رويت شده است. پروژه مکان موقت انتقالی تی.تی.ال شکست خورده و ما در معرض کشتار جمعی قرار داريم؛


آقای کميسر عالی، ما از يک سال پيش با 3 وعده فريبکارانه و دروغ مجبور به ترک محل اقامت 26ساله خود در اشرف و انتقال به زندان ليبرتی شديم؛


اول، دروغگويی ضدانسانی و غيرشرافتمندانه مبنی بر انطباق ليبرتی با استانداردهای انسان دوستانه طبق اطلاعيه 31ژانويه 2012 مارتين کوبلر، متعاقباً معلوم شد که کارشناس کميساريا در روز 19ژانويه يعنی 12روز پيشتر رسماً نوشته است، ليبرتی نه با استانداردهای پناهندگی نه با معيارهای سازمان بهداشت جهانی و نه با استانداردهای شناخته شده جهانی معروف به السير انطباق ندارد. در ماههای می و اوت 2012 گروه کار بازداشتگاههای خودسرانه ملل متحد، در دو نظريه خود ليبرتی را زندان توصيف کرد.


دروغ بزرگ دوم، وعده های کوبلر برای انتقال سريع ما به کشورهای ثالث و نامگذاری مکان موقت انتقالی ”تی.تی.ال“ است که مطلقاً دروغ و يک فريب بزرگ برای بی خانمان کردن اجباری ما بود. تا کنون 2800نفر ثبت نام شدند، 2000نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مقامات آمريکا، آلمان، فرانسه و ايتاليا جمعاً با 274تن مصاحبه کردند، اما در 2012 و 2013 تا کنون فقط 7نفر منتقل شدند و هيچ چشم انداز نزديک و زمانبندی مشخصی برای انتقال مصاحبه شدگان وجود ندارد.


دروغ سوم و مهمتر از همه، وعده سلامت و امنيت بود که پوچ درآمد، ما در يک زندان و قتلگاه به سر می بريم و هر لحظه حمله ديگری محتمل است، دولت عراق رسماً اعلام کرده است نمی تواند امنيت ما را تضمين کند و جلوی شليک موشک به ليبرتی را بگيرد، چيزی که به خوبی از نيات شوم برای حملات ديگر خبر می دهد.


اطلاعات موثق حاکی از اين است که اين عمليات تروريستی را رژيم ايران با تسهيلاتی که عوامل آن در دولت عراق در اختيارش قرار داده اند انجام داده است. نماينده ما روز قبل از کشتار 9فوريه توجه شما و دبيرکل را به سومين قتل عامی که از جانب حکومت عراق و رژيم ايران عليه اپوزيسيون ايران در چشم انداز است جلب کرده بود.

کميسر عالی گرامی


شما به خوبی از همکاری همه جانبه ما با کميساريا در 18ماه گذشته مطلعيد، ما در حالی که از ربع قرن پيش در عراق از اقامت قانونی برخوردار بوده و پناهنده بوده ايم، به توصيه شما تقاضاهای انفرادی پناهندگی را در اوت 2011 ارائه داديم در حالی که نمايندگان کميساريا تأسيسات جانبی اشرف را محل مناسبی برای پروسه تعيين تکليف موقعيت پناهندگی تشخيص دادند، اما با فشار دولت عراق و رژيم ايران، مصاحبه ها به ليبرتی منتقل شد، شما در فوريه 2012 از ايده درهای چرخشی استقبال کرديد اما اکنون 3100نفر در قتلگاه ليبرتی انباشته شده اند، در مورد اين وضعيت خطرناکی که ما با آن روبه رو هستيم، توجه شما را به نکات و درخواستهای مبرم و حياتی مان جلب می کنيم:
1ـ ما به خاطر تراکم ساکنان در مساحتی 80برابر کمتر از اشرف، 80 بار بيشتر در معرض خطر قرار داريم، ما اکنون حتی از داشتن کلاه و جليقه حفاظتی که در اشرف داشتيم، محروم هستيم. کوبلر به رغم امکاناتش و گاردهای مسلحی که او را همراهی می کنند، به دلايل حفاظتی و موشک های منفجر نشده، حتی برای يک بازديد نيم ساعته حاضر نشد بعد از حمله موشکی به داخل کمپ بيايد ناظران يونامی هرگز شب ها در کمپ نمی مانند، همه به خوبی می دانند که ما سيبل هستيم و خواهيم بود.


2ـ بنابراين فراتر از وعده های بازاسکان و ادامه مصاحبه ها، اکنون مسأله مبرم ما امنيت است، مطمئناً تصديق می کنيد بدون حل فوری اين مسأله، هر چيز ديگری بی ارزش است و صرفاً بهانه و سرپوشی برای ادامه وضعيت خطرناک کنونی است. هر هفت شهيد حمله موشکی اخير توسط کميساريا احراز هويت شده بودند، مصاحبه های 4نفر از آنها انجام شده بود و نفر پنجم پناهنده آلمان بود و پاسپورت او بايد تمديد می شد اما هيچ يک از اينها مانع کشتار نشد.


3ـ هر وجدان منصفی تأييد می کند که متدد بازاسکان قطره ای راه حل مسأله مبرم امنيت دستجمعی ما نيست و از قضا خطرات را بر روی اکثريت عظيمی که برای طولانی مدت در ليبرتی باقی می مانند افزايش می دهد، اين در عمل به معنی دم توپ دادن آنها است، زيرا اين تصوير غلط را ارائه می کند و اين بهانه را فراهم می کند که گوئيا همه چيز نرمال و روبراه است و امور در مسير درست پيش می رود، هيچ يک از ما اين متد بی شرافتمندانه را که زندگی سايرين را بيشتر به خطر می اندازد، نمی پذيرد.


4ـ ما محترمانه از شما خواهشمنديم مقرر کنيد تلاشهای کميساريا در ليبرتی بر روی حل مسأله اورژانس امنيت متمرکز شود و اجازه ندهيد کسی با دور زدن اين مسأله اورژانس برخلاف روح و دستور کميساريا با نرمال جلوه دادن وضعيت تحت اين عنوان که مصاحبه ها مانند گذشته جريان دارد و گويا که کليه ساکنان به زودی بازاسکان خواهند شد با جان افراد بی گناه و بی دفاع بازی کنند.


5ـ به خصوص دولت آمريکا که با يکايک ساکنان موافقتنامه حفاظت آنان تا فرجام نهايی را امضا کرده است، هم چنان که شهردار جوليانی گفت، می تواند همه ساکنان را به سرعت با هزينه خود ما ولو به طور موقت و به عنوان سرپل به آمريکا منتقل کند، اين انتقال فوری و دستجمعی می تواند تحت نظارت کميساريا به ساير کشورها انجام شود.


6ـ اگر چنين انتقال فوری امکان پذير نيست، تنها راه حل عملی بازگشت بلادرنگ همگی ما به اشرف است، لااقل ما از شما خواستار اجرای ايده اوليه خودتان درهای چرخشی هستيم و در حالی که جستجو برای يافتن راه حل دائمی و بادوام را ادامه می دهيم، درخواستمان اين است که، 2000نفری که پروسه تعيين تکليف پناهندگی را گذرانده اند به اشرف برگردند و از آنجا تدريجاً متناسب با امکانات کميساريا و پذيرش کشورها، منتقل شوند. اگر دولت عراق راست می گويد که در حمله موشکی اخير دست نداشته است نبايد با اين پيشنهاد مخالفت کند.


7ـ توجه شما را به ليستهای بيماران و مجروحان و افراد پيشنهاد شده برای تسريع در بازاسکان که مشاور حقوقی ساکنان بار ديگر در دسامبر 2012 و ژانويه 2013 برايتان فرستاده است، جلب می کنيم.


8ـ پس از 18ماه از شروع پروسه پناهندگی، يک سال پس از رنج بردن در زندان ليبرتی، اکنون که بواقع پس از حمله موشکی 9فوريه و در شرايطی که حملات بعدی هم در چشم انداز است و ليبرتی را به يک قتلگاه تبديل کرده است، بدون شک تصميم شما درباره اعلام پناهندگی کليه ساکنان يک اقدام بازدارنده جدی در ارتباط با امنيت ما خواهد بود. در انتظار اقدام فوری شما و متمرکز شدن کميساريا بر روی مسأله امنيت هستيم، مطمئناً ما پس از حل اين مسأله مبرم و حياتی به مصاحبه ها ادامه می دهيم.

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=124244

 


................................................................

 

به نظرمن این نامه خوب تنظیم شده است . چنین نامه ای را هیچیک از اسیران درهیچ مقام و سطحی از سواد سیاسی ؛ نمیتواند بنویسد . این نامه فقط توسط خود مسعود با کمک لایه اولش تنظیم و نوشته شده است . اما پروسه و تجربه گذشته نشان داده است که همیشه شیطنتی ظریف وجود دارد که درلحظه ممکن است قابل تشخیص نباشد و کمی فاصله اصل واقعییت را نشان میدهد . بنابراین همانطور که قبلا هم گفته بودم ازنظررفاهی قطعا زندان اشرف بهتراز زندان لیبرتی است و دربند ششم این نامه منطق حرف را میفهمم . فقط مشکلی که هست دیوارکلفت بی اعتمادی  نسبت به رهبری مجاهدین است . این عدم اعتماد محصول عملکرد مشخص و تجربه زندگی با مجاهدین است . طبعا جنس اعتماد امروز با آن اعتماد 1358 کمی تا حدود زیادی تفاوت دارد. شبیه ومثل حکایت فلفل هندی و خال مه رویان ...که هردو تا تند و تیزند ؛ اما آن کجا و این کجا !؟

پس به قول آن پزشکی که گفته بود : من خدا را قبول ندارم مگراینکه آن را درزیر تیغ جراحی ببینم . و چون اصل بربی اعتمادی مطلق است این باور زمانی شکل میگیرد که شورا یا رهبری مجاهدین اطلاعیه رسمی برای خروج ازعراق بدهد و عملا وارد این کارزار شوند و خواسته انسانی خروج از عراق از طرف دیگران را ؛ درمقابل خودشان معرفی نکنند ؛ هرچند تفاوت کیفی نمیکند اصلا رهبری مجاهدین هرچه دوست دارد اعم از رژیمی و مزدور و بی سواد.... به من بگوید ؛ ولی خط خروج نیروهای اسیررا درسرلوحه کارش قراردهد ؛  تا نهایتا تمام اسیران  را درخارج ازکشتارگاه عراق ببینیم ! به قول معروف : تو بدم ؛ بمیرو بدم.....

اسماعیل هوشیار

16.02.2013

_______________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود..

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد