در تاریخ 30 . 04 . 2009 سازمان مجاهدین طی اطلاعیه ایی از زبان سخنگوی جدید خود به نام علی پاک که قبلا عضو مجاهدین و زندانی سابق تیف و سینه زن سابق ولی فقیه  بود ، مدعی شد که فرشاد حسینی به عنوان مسئول وقت فدراسیون پناهندگی وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران ، از نظر تبلیغاتی خط وزارت اطلاعات رژیم ایران را در رابطه با تیف پیش میبرده است !

 به عنوان زندانی سابق تیف و عضو  سابق مجاهدین در عراق ، ضمن محکوم کردن چنین مواضعی که بیشتر ناشی از عدم تعادل سیاسی و ایدئولوژیک مجاهدین است لازم دیدم نکاتی در رابطه با این اطلاعیه را یادآور شو م .

 ما نمیدانیم که اگر فدراسیون پناهندگی امکاناتی به اندازه مجاهدین داشت چه میکرد ؟ ولی تجربه کردیم که مجاهدین با تمام امکاناتشان هیچ عمل مثبتی در رابطه با زندان تیف  انجام نداده و تمام تلاششان را به کار بستند تا با کمک ارتش آمریکا زندانیان تیف را به حلقوم ولی فقیه بفرستند !

اینکه آقای علی پاک در انتخاب خودش هر روز نیاز به باز بینی دارد ...دیروز ولی فقیه....امروز رهبر عقیدتی ، که البته در محتوا هیچ فرقی با هم نمیکنند و تنها معیار انتخاب رنگ و اندازه اسکناس است ! و فردا هر حاج الاغ دیگری......امری شخصی و مربوط به خودش است .

 اما اینکه نقش مثبت فدراسیون سراسری پناهندگی و عملکرد انسانی آقای فرشاد حسینی ، در رابطه با زندان تیف را رهبری و مسئولان مجاهدین بخواهند مخدوش کرده و بر ناتوانیهای خودشان در صحنه سیاسی به شکلی غیر انسانی و سرکوب و اتهامات تکراری و بی اساس ، سرپوش بگذارند ...امری پذیرفته شده نیست و رهبری مجاهدین فراموش نکند که تکرار چنین اراجیفی قطعا تبعات سیاسی خاص خودش را دارد .

تاریخ و مردم ایران قضاوت خودشان را کرده و میکنند .
به سختی و احمقانه زمین خوردی.....و بعد دیگران را دشنام و نفرین کردی که مقصر شماها هستید....!

از آن میان شیطان لبخندی زد با یک دنیا معنا....

پرسیدی : تو چرا میخندی ؟

شیطان پاسخ داد : از حماقت تو خنده ام میگیرد......

پرسیدی : حماقت از چه جهت ؟

و شیطان گفت : از آن جهت که دیگران را در زمین خوردن خودت مقصر میدانی......مقصر زمین خوردن تو خودت هستی و اشکال از درون خودت است....از فردیت زمخت و نکره ات .....از زیاده خواهی ات.....از هژمونی طلبی ات.....از خدا گونگی ابلهانه ات.....از بلاهتی که ساخته تفکر خودت است....

پرسیدی : پس تو چکاره ایی ؟

و شیطان پاسخ داد : هر وقت درونت را با مصالح انسانی ساختی و آدم شدی آنوقت من برای خراب کردنت خواهم آمد ....فعلا سعی و تلاش کن تا آدم شوی.....که اگر موفق شوی...آنوقت تا به ابد شرمنده میمانی.....و نه طلبکاری عقیدتی و توحیدی و پر مدعا......!

 

 اسماعیل هوشیار

 30 . 04 . 2009

لینک اطلاعیه مجاهدین

 

خانه    |    مطالب    |    نظریات    |    تلنگر    |    پیوندها    |    تماس