تماس با ما

پیوند ها

طنز

گوناگون

اطلاعیه

نظریات

مقاله ها

 

تماس باما

 

از مقدمه ایی بر نقد فلسفه حق هگل به قلم کارل مارکس

 

اساس نقد مذهب این است که انسان مذهب را آفریده . خدا و مذهب انسان را خلق نکرده . مذهب در واقع خودآگاهی انسانی است که هنوز خود را باز نیافته ، خود را باخته و از دست داده است .

اما انسان یک موجود انتزاعی فارغ از جهان اطراف خود نیست . انسان ، انسان جهان دولت و جامعه است .این دولت و جامعه مذهب را تولید میکند . مذهب تئوری عمومی این جهان و منطقی در یک فرم و ظاهری عامه پسندانه است . مذهب زمینه عمومی توجیه این جهان است .انعکاس ذات بشری در یک قالب شبح گونه...!!!

از این رو مبارزه علیه مذهب ، مبارزه ایی غیر مستقیم علیه جهانی است که ستم مذهبی انعکاس و بیان ستمهای واقعی و ملموس در آن است .جهانی که مذهب معنویات آن را ساخته است .

اعتراض به مذهب ، اعتراض به ستمهای این جهان است .مذهب آه مخلوق ستم دیده ، روح جهان بی روح ، و قلب جهان قصی القلب است ، مذهب افیون توده هاست .

اعتقاد به مذهب که یک خوشی و سعادت دروغین و خیالی را در بین مردم به وجود میآورد در واقع نشانه خواست و تمنای مردم برای دستیابی به خوشحالی و سعادت واقعی در جهان است .این خواست که مردم باید توهم در مورد موقعیت و شرایط مادی شان را کنار بگذارند به این معنی است که باید خود این شرایط و موقعیت را تغییر دهند و نه اینکه برای توجیه خود محتاج به توهم و خیال پردازی باشند .از این رو نقد مذهب و بهشت تبدیل به نقد جهان زمینی میشود ، نقد مذهب به نقد قانون ، به نقد الهیات ، و به نقد سیاست منجر میشود .

کارل مارکس

 

تماس

  hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

 infogeneve14@gmail.com

 

________________________________________________________________________________________

  
  _______________________________________________________________________________________________________

 

 


 


 

 

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد