مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 28.04.2017

روایتهای اسلامی !

دریافتی

امام فلانی ع میفرماید : روايت شده است که رسول خدا لعنت کرده است زنی را که درخواست شوهرش برای همخوابی را بلافاصله جواب مساعد ندهد و حتی فرموده است که اگر در روی شتر هم باشيد بايد همان آن پاسخ مثبت را عملاٌ و فوراً بدهيد. اکنون شتر نداريم بتابراين اگر در اتومبيل چنين درخواستی شد درخواست فوراً بايد عملی شود و الا لعنت رسول گريبانگير شما خواهد شد.


هموطن شاعری روایت این
امام را به شعر تنظیم کرده است :


شيخ مجنونی حکايت کرده است
او زپيغمبر روايت کرده است


گفته او لعنت به کردار زنی
کو بگويد «نه» به ميل شوهری


گر که داری ،زن، تو ليوانی زآب
شوهرت گويد بيا با من بخواب


فوری و فوتی برو در تختخواب
ما برای اين نموديم انقلاب


گفته پيغمبر که حتی در سفر
روی اشتر باشی و بر روی خر


فيل آقا ،ياد هندستان فتد
ميل جسمانی بر او غالب شود


کار زن خاموشی اين شهوت است
ورنه کارش موجب صد لعنت است


چون نباشد در سفر اکنون شتر
جای آن باشد ولی ماشين، موتور


چونکه آقا ميل خانم می کند
در خيابان چونکه ترمز می زند


زن ببايد همچو يک آتش نشان
سوی آتش حمله آرد بی گمان


گويمش ای شيخ نادان سفيه
ايکه می دانی تو خود را چون فقيه


دين پيغمبر نگفته اين چنين
بلکه افرادی چو تو ريده به دين
تازه گر گفته پيمبر اين چنين
خاک عالم بر سر اين فقه و دين


زن نباشد مايه ی لهو و لعب
تا دهی وی را دوصد رنج و تعب


زن نباشد يک وسيله بهر کار
همچو ماشينی که تو گردی سوار


زن برای من نماد مادر است
زن برای من جمال همسر است
زن همان گرمای مهر دختر است
زن برايم لطف ناب خواهر است
زن سمای زندگی را اختر است
زن برای فرق مردان افسر است
زن برای آفرينش گوهر است
زن شريک و همطراز شوهر است


مشکلی داری که جسمانی بو
د
 مشکلت از عقل و عقلانی بود


آنکه مونتاژی نموده پيکرت
اشتباهی کرده در کار سرت


جای مخ «بيضه» نهاده در سرت
مغز تو بنهاده جای ديگرت


زين سبب افکار تو از «خايه» است
 گفته و کردار تو بی مايه است

.......................................

روایت دیگری هست که امام فلانی (ع) از همسرش سوال کرد : اگر روزی بفهمی که با نزدیکترین دوست تو رابطه دارم چه میکنی ؟ همسر امام فرمودند کاری نمیکنم ، فقط میفهمم کونی هم هستی.....

در آخر روایت آمده است با جواب خانم ، امام بد جوری پشماش ریخت

 

_______________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد