مقاله

 

 

اهانت به زنان باید جواب بگیرد

پوشاندن لباس زنانه بر مردی در روز ٢٦ فروردین در شهر مریوان و گرداندن آن در ملاء عام، گوشه ای از لمپنیزم اسلامی ضد زن را به نمایش در آورد. این اقدام اهانت آمیز نسبت به زنان بر طبق حکم "دادگاه" انجام گرفته است. طبق خبر رسیده روز ٢٨ فروردین تعدادی از زنان مبارز در مریوان با پوشیدن لباس سرخ و تجمع در میدان "شبرنگ" اعتراض و انزجار خود نسبت به این اهانت آشکار به همه انسانها را اعلام کرده اند. اما مزدوران امنیتی رژیم به این تجمع اعتراضی حمله کرده اند. مردم شهر در حمایت از این حرکت جسورانه زنان مداخله می نمایند و زد و خورد بین مردم و مزدوران رژیم آغاز می گردد. در این ماجرا تعدادی زخمی شده و تعدادی توسط نیروهای رژیم دستگیر می شوند.


مجلس دولت اسلامی، از این حرکت اعتراضی زنان در مریوان و از بالا گرفتن فضای اعتراضی در میان جوانان انقلابی و سرایت آن به دیگر شهرها به وحشت افتاده اند. "نمایندگان" از کار بدستان محلی رژیم در مریوان خواسته اند جلو اجرای حکم مشابه را در مورد دو نفر دیگر را بگیرند.


ضمن درود بر زنان مبارز و سرخ پوش بخاطر این اقدام جسورانه و عکس العمل سریع و به موقع آنها در مقابل این عمل شنیع و تحقیر آمیز از همه نهادهای مدافع حقوق برابری زنان در شهرهای ایران، انجمن ها، نهادهای مدافع حقوق کودک و دیگر تشکلهای عدالتخواه توده ای و کارگری میخواهیم که فعالانه در این ماجرا دخالت بنمایند. نباید این اهانت آشکار دولت اسلامی نسب به همه ما انسانها بی جواب بماند.
ناسیونالیستهای کرد از طریق سایت "روژ هه لات تایمز" و پخش عکس دو نفر مرد با لباس زنانه اقدام به دخالت در این ماجرا کرده اند. آنها در این ماجرا اعتراضی به اهانت انجام گرفته به زنان و مردان ندارند و این اقدام رژیم را توهین به لباس کردی قلمداد کرده اند. به این ترتیب ناسیونالیست های کرد میخواهند ماجرا را از سطح دفاع از حرمت و شخصیت انسانها، و آدم به حساب نیاوردن زنان را به حد توهین به لباس کردی تنزل دهند. این حرکت ناسیونالست ها اقدامی است برای جلوگیری از اعتراض متحدانه و انقلابی مردم و عملا کمک غیر مستقیمی است به رژیم اسلامی برای عوض کردن اصل ماجرا و بدر بردنش از زیر ضرب فشار اعتراضی مردم آزادیخواه و انقلابی.


مردم، جوانان مبارز در مریوان!


رژیم اسلامی خیال میکند شهر مریوان محل مناسبی است برای پیشبرد بعضی از برنامه هایش که تا اکنون جرئت انجامش را در شهرهای دیگر کردستان نداشته است. چندی پیش رژیم میخواست اجرای حکم اعدام در ملاء عام را در این شهر اجرا کند، وقتی فهمید مردم این را تحمل نخواهند کرد، عقب نشینی کرد. اکنون با پوشاندن لباس زنانه بر تن یک مرد دست به اقدام بیسابقه ای در این شهر زده است که تا کنون در هیچ جای دیگر ایران نظیرش را ندیده و نه شنیده ایم. شکی در این نیست که کاربدستان محلی رژیم در این شهر و "نماینده" مردم مریوان در مجلس برای خوش خدمتی و گرفتن پاداش و ارتقاء مقام در اجرای چنین برنامه هائی نقش دارند.


باید به این رژیم و کاربدستان محلی آن فهماند که زندگی، جان و حرمت مردم در این شهر بازیچه دست آنها نیست. باید به آنها فهماند که شهر مریوان آزمایشگاه قوانین ارتجاع اسلامی نیست. کار بدستان رژیم باید از مردم شهر در مریوان بطور ویژه و از عموم زنان و مردم در سراسر ایران به خاطر این اهانت آشکارشان عذر خواهی کنند. این موضوع را باید به جائی رساند که تکرارش غیر ممکن گردد.
سازمانها و احزاب و نهادهای مدافع حقوق انسان!


این اقدام رژیم در مریوان توهین مستقیمی است به همه زنان و مردان در سراسر ایران و بشریت. این عمل زشت جمهوری اسلامی باید با اقدامات عمومی تر و سراسری تری پیگیری شود و جواب بگیرد. بهر طریقی که برایتان مقدور است و مناسب میدانید علیه این رژیم ضد زن و این حرکت وقیح آن دست به مبارزه و اعتراض بزنید.


مرگ بر این رژیم ضد زن.
مبارزان کمونیست
30 فروردین 1392

Asad Nodinyan
http://www.mobarez-k.com/
info1@mobarez-k.com
nodinyan.asad@yahoo.se
0046707583441..................................................

....................................................................................

 

اعلام کمپین جهانی اعتراض به توهین بیشرمانه جمهوری اسلامی به زنان

کمپین دفاع از زنان سرخپوش مریوان

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱٣۹۲ برابر با  ۱۵ آوریل ۲۰۱٣ ٬ جمهوری اسلامی در شهر مریوان  در کردستان ایران یک مرد را با روسری و لباس زنانه در شهر چرخاند و از این طریق او را "مجازات" کرد. این رفتار شنیع حکومت زن ستیز اسلامی  با اسکورت چندین ماشین پلیس و با نشانه رفتن اسلحه بسوی مردم حاضر در محل انجام گرفت!  

 

 این اشد مجازات برای یک مرد در فرهنگ و سنت و سیستم حکومت اسلامی و اسلام است. زن و لباس زنانه مایه سر افکندگی و خوار شدن مرد است. لینک فیلم گرداندن یک مرد در مرکز شهر مریوان :

http://observers.france24.com/content/20130419-iran-police-punish-man-dress

در عکس العمل به این رفتار شنیع حکومت اسلامی و در توهین بیشرمانه به زنان ٬ تعدادی از زنان در مریوان٬ روز سه شنبه به یک حرکت اعتراضی دست زده و در خیابان با صدای بلند به این بیشرمی حکومت اسلامی اعتراض کرده و ازهمه مردم دعوت میکنند به این حرکت بپیوندند. بعد از چند دقیقه بیش از چهارصد نفر به حرکت اعتراضی زنان مریوان پیوسته و یک راهپیمایی بزرگ در شهر انجام میشود. مامورین حکومت اسلامی به این تجمع اعتراضی حمله کرده و با دستگیری چند نفر تلاش می كنند جلوی این اعتراض را بگیرند. دستگیرشدگان چند ساعت بعد آزاد میشوند.

روز جمعه ۱۹ آوریل یک تجمع اعتراضی دیگر در مریوان انجام شد و زنان و مردان آزاده به این رفتار حکومت اسلامی مجددا در شهر مریوان اعتراض کردند.

 

در یک اقدام اعتراضی در سایتهای اینترنتی مردان زیادی با پوشیدن لباس زنانه و علنی کردن عکسهای خود ٬ به این رفتار حکومت اسلامی اعتراض میکنند. و فضای اینترنت پر از پیامهای همبستگی با زنان سرخپوش مریوان و اعتراض علنی آنها و همچنین همبستگی مردان میشود.

در میتینگ اعتراضی روز جمعه مردم حاضر در تظاهرات در پلاکاردهایشان نوشته شده : زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچکس نیست٬ و یا اینکه انسان ذاتا مجرم نیست ٬ مناسبات اجتماعی افراد را مجرم میکند!

جمهوری اسلامی ایران که این حرکت گسترده اجتماعی را شاهد بوده و می شنود که ممکنست در اعتراض به این رفتار حکومت ٬ در مریوان اعتصاب عمومی بشود و شهرهای دیگر کردستان و یا ایران نیز ممکنست اعتراض کنند٬ فورا عقب نشینی کرده و در رسانه های حکومتی از اعتراض نمایندگان مجلس به این رفتار " پلیس" و از تصمیم پلیس بدون حکم دادگاه و قاضی حرف میزند و در نهایت روز گذشته اعلام کردند که ممکنست پلیس از مردم و زنان مریوان معذرتخواهی کند. 

 اعتراض زنان و مردم مریوان حکومت را دستپاچه کرده و دنبال یک راه فرار است. اما واقعیت اینست که زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سی و چهار سال است که سیستماتیک سرکوب میشود و منبع فساد و فتنه معرفی میشود و در قانون این حکومت خونش نصف خون مرد ارزش دارد و او را از همه حقوق انسانی محروم کرده اند چرا که جنسیت او زن است. این آپارتاید و زن ستیزی در ایران قانون است و اکنون رژیم با بر تن مردان لباس زنانه کردن میخواهد آنها را مجازات کند و این قانون و رفتار قرون وسطایی او با اعتراض زنان و مردان مواجه میشود. 

ما از این حرکت دفاع میکنیم و از مردم کردستان و  ایران و جهان میخواهیم از این حرکت مهم اعتراضی دفاع کنند. اين اعتراضي است به زن ستيزي آشکار و همچنين تحقير جوانان و " مجازاتهاي" قرون وسطايي يک حکومت ارتجاعي و ضد انسان.

فتنه " جنبش برای رهایی زن" اولین کمپین اعتراضی خود را با دفاع از زنان سرخپوش مریوان واعلام کمپین جهانی در دفاع از حرکت اعتراضی زنان و مردان آزادیخواه مریوان آغاز میکند.

ما روز ۲۷ آوریل شنبه هفته آینده را روز جهانی ابراز همبستگی بین المللی با زنان و مردم مریوان اعلام کرده و بهرطریق ممکن خواهیم کوشید از این حرکت اعتراضی دفاع کنیم.

از رسانه ها و خبرنگاران علاقمند دعوت میکنیم با تماس گرفتن با فعالین این حرکت و مردم مریوان ٬  صدای اعتراض آنها را منعکس کنند.

مریم یکی از فعالین این حرکت در تماس با ما گفت: حرکت اعتراضی ما هم علیه زن ستیزی آشکار و تحقیر و توهین به زنان و هم علیه توهین به مردان و گرداندن آنها در شهر و بی حرمتی به انسان است. این حرکت شایسته دفاع زیاد است و ما از مردم دنیا میخواهیم از ما دفاع کنند"

فتنه " جنبش برای رهایی زن" از همگان دعوت میکند به این کمپین بزرگ بپیوندند.

 

مینا احدی +49 (0) 1775692413

كیوان جاوید  +44 (0) 7861476869

 مریم نمازی  +44 (0) 7719166731

آدرس پستی:

Maryam Namazie

BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK

Email: fitnah.movement@gmail.com

Blog: http://fitnahmovement.blogspot.co.uk

Website: www.fitnah.org/ (در دست تهیه است)

 

https://www.facebook.com/fitnahmovement  فیس بوك:

 


_______________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد