مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 24.10.2017

گُشاد وبی سابقه !

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.comیک نفر در اقدامی بی سابقه از جنوب شهر با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب به کشورهای غربی آنها را به شرکت در کنگره مامانش اینا.... فراخواند.یک نفر : من امروز صبح برای خرید اجناس مغازه حسن ماست بند و کمی خانم بازی ، به میدان شوش تهران رفتم و در بازگشت فکر کردم اين پيام را برايتان بفرستم . تشکيل کنگره امسال سکولار دموکرات ها نزدیک است . به هر شخصیت سکولار دموکرات پیام بدید که در کنگره شرکت کنه تا لایه اوزون تنگ تر بشه . اگر سازمان هستند، بگویند که کی به جای شما میتواند در مالی کند والا بایستی در آینده شاهد جنگ و به خاک و خون کشیده شدن میهن مان باشیم .... مگر کنگره خوب بمالد درمان ، اگر کسی فکر میکند می‌تواند کنگره سکولار دموکراتها و مامانش اینا را... با لواشک آلو و هسته زردآلو به زانو درآورد اشتباه بزرگی مرتکب شده است....

 


تحت تائیر همین پیام ، سکولارهای کهکشان بغلی هم در اقدامی بی سابقه با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب به همسایه های دیگر آنها را به “هوشیاری شدید” در مقابل حرکات “ کین توزانه و بی پروای” حسن ماست بند فراخواند. گمان می رود که این نامه توسط کمیته امور خارجی اسمال و شکوه بانو نوشته شده و برای چند کهکشان فرستاده شده است. در این نامه نوشته است: “اگر دنیا فکر می کند، ما را با لواشک به زانو در می آورد این، یک محاسبه غلط و اظهاری از روی جهالت است. ما هرگز نمی میریم بلکه با و در کنگره اسمال جهش پیدا میکنیم .
 

 


نامه با اشاره به این تهدید و با تاکید بر توانمندی کنگره سکولار دموکراتهای اسمال یادآوری می کند که اقدام به نجات زمین توسط یک قدرت درحقیقت دشمن واقعی خود آن قدرت است و از صلح و عدالت می خواهد تمام همت خود را برای نجات نوع انسان در مقابل سیاست که دنیا را به سمت مامانش اینا می کشاند، به کار برند.
 

 


ارسال این نامه از آنجهت بی سابقه است که تا پیش از این کنگره سکولاردموکراتها اطلاعیه های خود را از طریق کمونیستهای کارگری جدید منتشر می کرد. وزیر امور خارجه کمونیست کارگری پس از پیام گفت : شرکت نماینده رسمی ما درکنگره شاسکولای سیاسی از قواعد مرسوم دیپلماتیک برای ارتباط گرفتن با هر گاگولی بر موثر بودن چپ چیزمان است .

 


پیام از پوریا حسنی
به : مامان شکوه و حاج اسمال
مکان میدان شوش

 

 

 

 

 

اسماعیل هوشیار
24.10.207
 


 

_________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد