مقاله

 

 

مجموعه کارهای صوتی ؛ تصویری

اسماعیل هوشیار

 

قصه بی انتهای انسان

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlFrxT0_8iA&feature=youtu.be


جام زهر نهایی . 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWF_dNNPMl8#t=87


زندان تیف در عراق

 

https://www.youtube.com/watch?v=npXXYO6DElM&feature=youtu.be


با کوبانی و برای کوبانی

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_9W115wB4g&feature=youtu.be


پایان داعش درعراق

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFmlvca_zWY&feature=youtu.be


مفهوم سیاسی بیعت کردن

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1EyYIxlL_c&feature=youtu.be


آقایان و خانمها شما انتخاب میکنید و من هم طنز یا نقد میکنم...فقط همین . بار اول نقد جدی و در ادامه فقط طنز است چون عملا این تله سیاسی کارائی اش را از دست داد .  ادامه این سیرک پرمعنا از طرف کارگردانان اصلی حکایت خانه نشینی بی بی از بی تنبانی است !
اسماعیل هوشیار

08.07.2014


داعش در عراق

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZkPUEaI6W4&feature=youtu.be

 


دیالکتیک چیست ؟

 

https://www.youtube.com/watch?v=oznyBk-YEE4


استراتژی مسعود رجوی

 

http://www.youtube.com/watch?v=ySzlVl_PgVI&feature=youtu.be


سرود رایت مسعود 2

 

http://www.youtube.com/watch?v=UOFT9M3MX0A&feature=youtu.be


کلکسیون موسسان دوم

 

http://www.youtube.com/watch?v=cnAARM4nJjM&feature=youtu.be


طنز کریسمس 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=-PqYmO-S25s&feature=youtu.be


حواشی کلیپ حسین دهباشی

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4pJI-FCj70&feature=youtu.be


آرشیو شبکه شیشه ایی


_______________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد